O BioBetter

Wydarzenie jest drugą edycją Konferencji Biotechnologicznej BioBetter w Łodzi. Głównym celem SKN BioBetter oraz samej Konferencji jest wzrost świadomości, popularyzacja nauki oraz wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie badań biomedycznych i tego, w jaki sposób wpływają one na codzienne życie każdego z nas.

Dzięki wykładom eksperckim stanowiącym korpus Konferencji chcemy jak najbardziej profesjonalnie przedstawić uczestnikom świat biotechnologii jako nauki, a przede wszystkim jako głównego narzędzia rozwijającego możliwości współczesnej medycyny stanowiąc przyszłość i perspektywę na wydłużanie życia człowieka na każdym jego etapie.

Ponadto, w każdym z bloków tematycznych Konferencji przewidujemy wystąpienia studentów i doktorantów wybranych na podstawie oceny nadesłanych abstraktów. Najlepsze wystąpienia zostaną nagrodzone, a sama idea prelekcji znacznie umocni świadomość studenta/doktoranta jako młodego naukowca tworzącego przyszłość i przyczyni się do popularyzacji nauki oraz badań biomedycznych.

Oprócz wystąpień ustnych planujemy również sesję plakatową objętą odrębnym konkursem.

Wydarzenie istotnie wpisze się w intensywnie rozwijającą się biotechnologię w regionie łódzkim oraz całej Polsce – zarówno jej przemysłowy, jak i naukowy aspekt. Jako grupa należąca również do grona odbiorców tego typu wydarzeń mamy świadomość jak są one ważne i jesteśmy przekonani o ich potencjale.

Cele konferencji

  • Rozwój naukowy – Konferencja to szansa na zdobycie wiedzy, nowe poglądy, spojrzenie na świat, inspiracje oraz pomysły. Rozwój naukowy obejmujący wiedzę z zakresu nauk biomedycznych oraz rozwój umiejętności miękkich stanowią główny cel Konferencji.
  • Integracja środowiska – Konferencja skierowana jest do przedstawicieli różnych dziedzin składających się na szeroko pojętą biotechnologię i badania biomedyczne, zarówno studentów jak i specjalistów. Stawiamy na interdyscyplinarność i networking.
  • Transfer informacji pomiędzy uczestnikami – Sprawny przepływ wiedzy i informacji pomiędzy naukowcami stanowią podstawę do prężnego rozwoju każdej dziedziny, zwłaszcza tak obszernej i złożonej jak biotechnologia. Podczas Konferencji uczestnicy wymienić będą mogli się zarówno wiedzą i swoimi badaniami, jak i obserwacjami, inspiracjami i pomysłami.
  • Promowanie nauki – Uczestnicy konkursu oprócz atrakcyjnych nagród zdobyć będą mogli zainteresowanie potencjalnych współpracowników oraz nawiązać kontakty. Wydarzenia takie jak Konferencja są niezbędnym elementem rozwoju nauki.
  • Poszerzanie świadomości – ważnym celem konferencji jest również szerzenie świadomości o istocie badań biomedycznych wśród społeczeństwa. Biotechnologia uważana jest za przyszłość medycyny, już teraz stanowiąc główny napęd jej rozwoju.